Com és la implementació?

Com és la implementació?

LA POSADA EN MARXA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA ÉS SENZILLA I PROFITOSA.

Com a regla general es pot estalviar entre un 15-25% de l’energia utilitzada.

 

Per veure on les actuacions poden tenir més efecte, és important primer identificar d’on procedeixen els consums. En mitjana es poden distingir els següents consums: 

Elèctric:

– Il·luminació: 26%
– Climatització: 26%
– Equipaments: 20%
– Ventilació/calefacció: 12%
– Altres: 16%

Gas:

– Calefacció: 82%
– ACS: 8%
– Altres: 10%

Per decidir el potencial de l’actuació, el primer pas és contactar amb 100escoles perquè prenguem les seves dades i concertem una cita en la qual els nostres enginyers puguin estimar el potencial d’estalvi.

Posteriorment, i basant-se en els mesuraments efectuats es decidiran les mesures que es poden prendre. En general les mesures que es poden aplicar es poden dividir en 3 categories:

1. Optimitzar contractació i tarificació;
2. Controlar i optimitzar ús;
3. Optimitzar instal·lacions (per a l’estalvi energètic)

Instal·lacions tèrmiques i de climatització

– Instal·lació de tancs d’inèrcia: 5-10% d’estalvi
– Instal·lació de vàlvules termostàtiques: 5-10% d’estalvi
– Substitució de caldera per caldera de condensació: en funció del tipus de caldera actual
– Instal·lació de recuperador de la calor de l’aire interior: 40-60%
– Zonificació de la instal·lació de climatització: 15-20%
– Utilització de variadors de freqüència: 20-25% en electricitat i 5-10% en gas
– Control de la temperatura dels radiadors: 20-30%

Il·luminació

– Canviar il·luminació per il·luminació més eficient: 60-65%
– Millora de la sectorització: 10-35%
– Dispositius d’apagat automàtic de la llum: 60%
– Temporitzador il·luminació exterior: 10-20%

Estalvi d’aigua

– Instal·lació d’aixeta eficient: 15-35%
– Instal·lació de banys eficients: 25-35%

Energies renovables

– Instal·lació de solar tèrmica: 60-80%
– Instal·lació de solar fotovoltaica: 100%
– Instal·lació de biomassa tèrmica: 100%
– Instal·lació de minieólica: 100%